Procedura tehnică

1. SCOP:

Prezenta procedură se referă la condiţiile de execuţie şi recepţie a straturilor de fundaţie şi de bază alcătuite din agregate naturale stabilizate cu lianţi hidraulici, pentru toate clasele de drumuri şi categoriile de străzi.

2. DOMENIU

Straturile din agregate naturale stabilizate cu lianţi hidraulici se plică la:

 • construcţii de drumuri noi;
 • lucrări de reabilitare a drumurilor;
 • ranforsarea structurilor rutiere nerigide;
 • modernizarea drumurilor pietruite existente;
 • platforme de parcare-staţionare;
 • consolidarea acostamentelor şi benzilor de staţionare.

3. DOTĂRI: Utilaje şi echipamente

La metoda realizării balastului stabilizat „in situ” se foloseşte tandemul de utilaje format din: distribuitor de ciment 10-12 mc cu dozare automată tractat de un tractor de 120-150 CP, autocisternă pentru apă care se cuplează la reciclatorul BOMAG-MPH 122 (utilaj special conceput pentru execuţia balastului stabilizat), autogreder, vibro-compactor, cisternă pentru emulsie bituminoasă şi/sau răspânditor de nisip sau pietriş concasat.

4. PROCEDURĂ

Agregatele naturale utilizate la execuţia straturilor de bază şi de fundaţie stabilizate cu lianţi hidraulici ciment şi ROADMIX sunt agregatele naturale de balastieră  conform SR 662.
În funcţie de clasa tehnică a drumului agregatele naturale de balastieră trebuie să îndeplinească condiţii de calitate specificate de proiectant  în Caietul de sarcini.

Pregătirea stratului suport

Pregătirea stratului suport se face cu minim 15 zile înainte de începerea lucrărilor de stabilizare.
Pregătirea stratului suport constă în efectuarea operaţiilor de remediere a tuturor defecţiunilor existente astfel ca lucrările de stabilizare să se execute pe un suport stabil conform STAS 10473-1.
Realizarea balastului stabilizat „in situ”
Realizarea balastului stabilizat „in situ” se efectuează  cu ajutorul unui utilaj complex ce realizează printr-o singură trecere, pe o bandă de 2,40 metri, la o adâncimi ce variază între 0,00 – 0,50 metri şi procent de ciment între 4 – 6 %, în funcţie de prevederile Caietului de sarcini întocmit de proiectant.
La execuţia celorlalte benzi de balast stabilizat „in situ” următoarea bandă se va suprapune obligatoriu 15 – 20 cm pe cea anterioară, pentru a se realiza continuitatea stratului de balast stabilizat în întreaga platformă a drumului, pentru a nu apărea rosturi în secţiunea transversală.

Pentru execuţia unui strat rutier din balast stabilizat cu ciment sau ROADMIX prin metoda „in situ” sunt necesare următoarele operaţii:

 • aprovizionarea cu agregate naturale (balast) şi amestecarea acestora în straturi în aşa fel ca după compactare se realizează ceea ce este prevăzut prin Caietul de sarcini – 0 – 50 cm dozarea respectivă;
 • aprovizionarea cu ciment sau ROADMIX se realizează cu utilaje speciale direct de furnizor care se descarcă pneumatic în distribuitoare de ciment din dotare şi care se împrăştie pe platforma drumului în cantitatea prevăzută pe mp prin Caietul de sarcini. Dozarea se efectuează de către un operator, iar verificarea se face aşezând pe traseul parcurs de distribuitor o tavă de dimensiuni 1,0 x 1,0 x 0,10 cm şi după trecerea utilajului se ia şi se cântăreşte pentru a verifica dacă dozarea este corectă şi se respectă prevederile Caietului de sarcini;
 • executarea propriu-zisă a amestecului „in situ” cu reciclatorul care execută la randu-i mai multe operaţii după cum urmează : – în funcţie de umiditatea agregatelor  – care se verifică „instant” cu  umidometru pentru sol model TKT 3 BASIC – reciclatorul se reglează pentru a injecta în sol apa necesară şi se reglează automat şi viteza de lucru în funcţie şi de grosimea stratului de stabilizat (0 – 50);
 • după efectuarea trecerii şi realizării amestecului, reciclatorul nivelează materialul reciclat. Dacă nivelarea şi profilul nu sunt corespunzătoare se intervine cu autogrederul pentru corectare şi aducere la cotele din proiect;
 • se intervine cu vibro-compactorul pentru a realiza gradul de compactare.

Compactarea se începe de la margine în sensul lungimii aşternute avansând progresiv către axa drumului, prin treceri succesive.
Inversarea sensului de mers al utilajului de compactare trebuie făcută lin şi progresiv pentru a se evita vălurirea suprafeţei; de asemenea compactarea trebuie făcută astfel încât la terminarea ei fiecare punct al suprafeţei  să fi supus aproximativ aceluiaşi număr de treceri.
Se va evita mersul şerpuit şi întoarcerile utilajelor de compactare pe suprafaţa straturilor.
După primele 2-3 treceri ale utilajului de compactare, se verifică uniformitate suprafeţei stratului şi realizarea pantelor transversale, conform profilului transversal din proiect, făcându-se eventuale rectificări, completări şi înlocuiri de material în zonele de segregări, astfel încât după terminarea compactării să se asigure grosimea şi suprafaţa corespunzătoare a stratului.
În toate locurile unde compactoarele nu pot asigura compactarea, aceasta se va efectua cu plăci vibratoare sau cu compactoare vibratoare pentru spaţii înguste.
Stratul alcătuit din agregatele naturale stabilizate cu lianţi hidraulici va fi protejat cu stratul de deasupra acestuia imediat după execuţie.

Stratul următor sau îmbrăcămintea prevăzută Structură rutieră nouă
Reabilitare drum
Fără  *) Tratament superficial dublu Tratament superficial dublu
Strat bituminos ce se va executa după un interval de timp (15 zile) Tratament de protecţie cu emulsie bituminoasă Tratament de protecţie cu emulsie bituminoasă
Strat bituminos ce se va executa după un interval mai mare de timp Tratament superficial simplu Tratament superficial simplu sau dublu

*) La drumuri cu trafic uşor şi foarte uşor şi la reabilitări de drumuri
Până la acoperirea cu stratul următor, suprafaţa stratului stabilizat se va stropi cu emulsie bituminoasă cationică cu rupere rapidă pentru menţinerea permanentă a umidităţii, în cantitate de  0,300 – 0,400 kg/m², nisip în cantitate de 4-6 kg/m² se va stropi zilnic cu apă.
Înainte de aşternerea stratului rutier, se verifică suprafaţa stratului stabilizat, se îndepărtează eventualele denivelări prin efectuarea de decapări completări de amestec nou, umezire şi compactare.
Controlul calităţii lucrărilor de execuţie a straturilor de execuţie a straturilor rutiere stabilizate se execută pe faze, astfel:

 • controlul calităţii materialelor;
 • controlul execuţiei stratului stabilizat cu lianţi hidraulici ;
 • controlul calităţii stratului stabilizat lianţi hidraulici.

Materiale necesare executării stratului stabilizat, vor fi verificate la elaborarea dozajelor, în conformitate cu prevederile tehnice din STAS 10473-2 şi cap. II din prezentul normativ.
Verificările şi determinările în timpul execuţie se efectuează de laboratorul de şantier autorizat al antreprenorului şi se vor efectua conform metodelor de încercare.
Controlul calităţii amestecului preparat se efectuează conform STAS 10473-2.
Controlul calităţii straturilor executate din agregate naturale stabilizate se va efectua indiferent de metoda de amestec utilizată, conform unor metode si specificatii stricte.
Rezultatele determinărilor efectuate de laboratorul de şantier autorizat se înscriu în registrul de laborator şi se vor arhiva în conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii.
Pe toată perioada execuţiei straturilor rutiere din agregate naturale stabilizate cu lianţi hidraulici se vor respecta prevederile normelor privitoare la securitatea şi sănătatea în muncă şi ale normelor de P.S.I.
Înaintea de începerea lucrărilor, sectorul de lucru se va amenaja şi se va semnaliza  conform Ordinului MI/MT nr.1112/411 din anul 2000. De asemenea, se va ţine seama de următoarele documente: Ordinul MMPS nr. 34 şi 60; Ordinul MTTc nr.8; Ordinul MTTc nr.12; Ordinul MTTc nr.9.
Recepţia straturilor stabilizate cu lianţi hidraulici se efectuează în cadrul recepţiei sectorului de drum, în conformitate cu H.G. nr.273, astfel:

 • la terminarea lucrărilor;
 • finală, la expirarea perioadei de garanţie.