Fișă tehnică Roadmix

TIPUL PRODUSULUI:

Liant hidraulic rutier HRB 32,5 E

DOMENII DE UTILIZARE ALE LIANTULUI:

Conform SR ENV 13282 / 2002 şi testelor din cadrul laboratorului CCCF Bucureşti. Se recomandă la tratarea solurilor (pământurilor stabilizate) şi la producerea balastului stabilizat folosind dozaje reduse de liant pentru aceleaşi performanţe prescrise.

APLICAŢII:

Autostrăzi, piste aero-portuare, drumuri, platforme, parcări.

BALAST STABILIZAT:

Execuţia straturilor de fundare şi a straturilor de bază din alcătuirea sistemelor rutiere Consolidarea benzilor de staţionare, a benzilor de încadrare şi a acostamentelor Execuţia platformelor şi a parcărilor Lărgirea şi/sau consolidarea fundaţiilor

TRATAREA SOLURILOR (PĂMÂNTURI STABILIZATE):

Îmbunătăţirea capacităţii portante a solurilor coezive şi necoezive Stabilizarea solurilor argiloase, predispuse la umflare sau contracţii Stabilizarea solurilor sensibile la umezire sau cu tendinţe de alunecare Stabilizarea şi consolidarea terenului de fundare Stabilizarea taluzurilor şi versanţilor Creşterea rezistenţei straturilor de formă din alcătuirea sistemelor rutiere.

TERMEN DE VALABILITATE:

60 zile de la data livrării, cu respectarea condiţiilor de transport şi depozitare specificate în normele în vigoare LIVRARE Vrac, livrat în mijloace de transport auto

RECOMANDĂRI

  • se recomandă determinarea procentului optim de Roadmix®, în funcţie de rezultatele testelor preliminare efectuate în laboratoare autorizate
  • compactarea straturilor rutiere stabilizate cu Roadmix® se efectuează în maxim 2h de la începerea prizei
  • LAFARGE CIMENT (ROMÂNIA) S.A. acordă asistenţă la cerere pentru efectuarea testelor necesare, inclusiv teste direct în situ

STANDARD

SR ENV 13282 / 2002: LIANŢI HIDRAULICI RUTIERI – Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate

Fisa-tehnica-ROADMIX-1 Fisa-tehnica-ROADMIX-2